Komunikat organizacyjny Konkursu "Na Grzegórzkach"

Plakat Na Grzegórzkach

Komunikat organizacyjny Konkursu Literacko –Plastycznego „Na Grzegórzkach”

Jurorzy części plastycznej Konkursu:

Andrzej Łazarz – dyrektor MDK

Monika Ćwik – kierownik Działu Artystycznego, nauczyciel

Magdalena Zarychta – nauczyciel zajęć plastycznych

przyznali w trakcie obrad w dniu 27 lutego 2019 r. wyróżnienia oraz nagrody następującym uczestnikom:

 

 1. Antonina Kalisz
 2. Kacper Kusiak
 3. Alicja Czyż
 4. Maria Lesisz
 5. Zofia Wiącek
 6. Amelia Rzepecka
 7. Michalina Orzechowska
 8. Julia Kowalska
 9. Kinga Jaworska
 10. Maja Doborska
 11. Jakub Kuligowski
 12. Roksana Kowalska
 13. Szymon Wiatr
 14. Alicja Wiewiórska
 15. Emilia Cygal
 16. Piotr Kocemba
 17. Martyna Patyna
 18. Radosław Gicala
 19. Justyna Wojtas
 20. Borys Jochymek
 21. Barbara Sady
 22. Matylda Wojkowska
 23. Julia Jurkowska
 24. Natalia Szklarska
 25. Adrianna Konarska
 26. Wiktoria Antosiewicz
 27. Piotr Kozioł
 28. Michał Zuśka
 29. Jakub Kolec
 30. Tomasz Witek
 31. Ewelina Pasionek
 32. Jakub Warzecha
 33. Bartosz Szwugier
 34. Kornelia Knapik
 35. Aurelia Suder
 36. Ewelina Janik
 37. Tomasz Adamski
 38. Maja Tetela
 39. Sylwia Basara
 40. Maja Brzozowska
 41. Dominika Schroeder

Jurorzy części literackiej Konkursu:

Andrzej Łazarz – dyrektor MDK

Magdalena Szymanowska – nauczyciel polonista, juror konkursów

Barbara Sarnik – kierownik Działu Edukacji i Organizacji Imprez, nauczyciel

przyznali w trakcie obrad w dniu 27 lutego 2019 r. nagrody następującym uczestnikom:

 1. Kacprzak Zuzanna
 2. Łukasz Barys
 3. Aleksandra Bułat

Zapraszamy na uroczysty finał Konkursu, który odbędzie się w dniu 6 marca 2019 r. o godzinie 10:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie przy ulicy Grunwaldzkiej 5. Wyróżnieni otrzymają dyplomy a nagrodzeni dyplomy oraz nagrody książkowe.

W imieniu Organizatorów

Dyrektor Andrzej Łazarz

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]