Śpiewamos – Krakowska Lekcja Muzyczna 2019

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2019 03 27 141023Śpiewamos – Krakowska Lekcja Muzyczna 2019 to oryginalny, autorski projekt mający na celu poznawanie i praktykowanie muzyki afro-brazylijskiej. W tym roku odbędzie się już trzecia edycja warsztatów, będąca kontynuacją cieszącej się rosnącą popularnością misji rozpowszechniania kultury afrobrazylijskiej w tej części Europy.

 

Pierwszy dzień warsztatowy odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. w  Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie przy ulicy Grunwaldzkiej 5. Poprowadzone zostaną zajęcia skupiające się głównie na doskonaleniu umiejętności rytmicznych, poznawaniu technicznych aspektów gry na instrumentach oraz kształceniu zdolności wokalnych każdego uczestnika. 

Zajęcia poprowadzi wybitna krakowska wokalistka zajmująca się polską muzyką ludową, Joanna Słowińska oraz dwaj goście specjalni z dalekiej Brazylii: Mestre Primo, historyk i mistrz capoeiry ze stanu São Paulo oraz mistrz Mestre Boca Rica, badacz brazylijskiego folkloru, popularyzator afrobrazylijskich tradycji i muzyki.

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]