Ogólnopolski Konkurs Plastyczny BARWNA HISTORIA BRACTWA KURKOWEGO - KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

IMG 6245Jury Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego BARWNA HISTORIA BRACTWA KURKOWEGO,  w składzie:

Przewodnicząca Jury: Anna Balicka –Janikowska – artysta plastyk

Jurorzy: Andrzej Łazarz – dyrektor MDK, artysta malarz

Monika Ćwik – kierownik Działu Artystycznego MDK, nauczyciel

Anna Szarwiło – nauczyciel plastyki

w trakcie obrad w dniu 15 stycznia 2018 r. postanowiło przyznać  nagrody oraz wyróżnienia     następującym uczestnikom:

 

KATEGORIA 6 – 8 LAT

Miejsca I, II lub III:

Franciszek Zelman

Lena Kościarz

Emilia Kaszczyszyn

Emilia Chrzanowska

Wyróżnienia:

Zofia Mrowczyk

Oliwia Kastelik

KATEGORIA 9 – 11 LAT

Miejsca I, II lub III:

Karolina Słowik

Maja Korbel

Agata Skowron

Natalia Seweryn

Szymon Buchalski

Wyróżnienia:

Emilia Dyrdał

Emilia Domagała

Oskar Stasielak

Szymon Taborek

Ewa Tarcholik

Hanna Bystrowska

Patryk Łazarz

Hanna Szymańska

Amelia Zderska

Kalina Bujas

Julia Wyrwa

Karolina Juza

Natalia Bernacka

Hanna Kuc

Julia Mermon

Julia Sikora

Alina Sikora

KATEGORIA 12 – 16  LAT

Miejsca I, II lub III:

Kamila Brzozowska

Hanna Serafin

Michał Bierlit

Zofia Matseliukh

Martyna Najda

Oliwia Węzioł

Wyróżnienia:

Julia Madej

Natalia Indyk

Agnieszka Łapa

Na uroczysty finał Konkursu, który  odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 38 w Krakowie przy ulicy F. Nullo 23 zapraszamy w dniu 18 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00.

W imieniu Organizatorów

Dyrektor Andrzej Łazarz

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]