Oferta programowa MDK 2019/2020

PL2020Rozpoczynamy rok szkolny 2019/2020! Oferta tegorocznych zajęć została przygotowana dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 21 lat,  tak aby każdy uczestnik mógł odnaleźć interesująca dla siebie propozycje, a tym samym rozwijać swoje pasje i zainteresowania.   Zapraszamy również studentów, starszą młodzież, rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży  do udziału w warsztatach,  zajęciach i wydarzeniach okazjonalnych czy integracyjnych.  Zachęcamy do zgłaszania się do MDK  osoby zainteresowane wolontariatem. Najmłodszym proponujemy zajęcia w Artystycznym Klubie Starszaka oraz Malucha odbywające się codziennie,  od godziny 9.00 do godzin południowych.  

Pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry dzieci poznają  zagadnienia związane ze środowiskiem, uczestniczą w grach i zabawach edukacyjnych, zajęciach plastycznych, wyjściach do instytucji kultury, czy też zajęciach językowych.

Na zajęcia z baletu w ramach „Sceny Ruchu” zapraszamy młodzież oraz  dzieci i młodzież we wtorki oraz piątki (pierwsze zajęcia 3 IX 2019 godz. 17:00).

Młodzieży proponujemy zajęcia z hip-hopu prowadzone na terenie MDK oraz szkół. Taniec współczesny to oferta Studia Tańca Współczesnego skierowana do dzieci w wieku od 7 lat, młodzieży w wieku szkolnym oraz studentów.

Osoby, które chcą rozwijać muzyczne pasje mogą uczestniczyć w zajęciach z nauki gry na fortepianiekeyboardach, gitarze klasycznej i elektrycznej. Zapraszamy również do uczestnictwa w Klubie Muzycznym JAZZ oraz w Krakowskiej Orkiestrze Staromiejskiej. Dla osób chcących doskonalić się wokalnie przygotowaliśmy zajęcia w ramach Studia Piosenki.

Zapraszamy na zajęcia komputerowe odbywające się w dwóch grupach, dodatkowo w tym roku szkolnym uruchomiliśmy zajęcia z grafiki komputerowej (we wtorki)i, plastyczne (różne techniki), rysunkowe, malarskie, pracowni komiksu. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i młodzieży odbywać się będą w naszej Pracowni Artystycznej MDK przy ulicy  Widok 4. Od września 2019 r. prowadzimy również zajęcia z ceramiki dla kilku krakowskich szkół podstawowych

Młodzież licealną oraz studentów zapraszamy do udziału w zajęciach teatralnych prowadzonych w ramach Klubu Edukacji Kulturalnej.

Klub Miłośników Języka Angielskiego dla młodzieży proponuje uczestnikom szeroki program edukacyjny i poznanie kultur anglojęzycznych (zajęcia odbywają się w Pracowni Artystycznej MDK przy ulicy Widok 4 (na Dąbiu)).

W trakcie trwania całego roku szkolnego zapraszamy do udziału w konkursach plastycznych i literackich, na turnieje gier planszowych, gier strategicznych, koncerty czy warsztaty taneczne, „Spotkania z Fantastyką” oraz do uczestnictwa  w projekcie Klubu Edukacji Kulturalnej pod nazwą „Podróżujący Młodzi Artyści” w ramach którego, będziemy nadal zwiedzać niezwykłe miejsca, malować i uczestniczyć w warsztatach artystycznych oraz plenerach.

Zapisać na zajęcia stałe i okazjonalne można się w każdym czasie roku szkolnego. Zapraszamy wszystkich chętnych, modyfikujemy program tak, aby nie zabrakło miejsca dla nikogo! Rozkład zajęć / T U T AJ / może ze względów organizacyjnych ulec niewielkim zmianom. Na wszystkie zajęcia obowiązuje jeden wzór zapisu -Wniosek do Dyrektora MDK o przyjęcia na zajęcia.                  AL.

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]