Lato z MDK 2024

RD2W dniu 29 kwietnia 2024 r. w godz. 8:00 – 17:00 wyłącznie osobiście, w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 można zapisywać dzieci na zajęcia edukacyjne odbywające się w dniach 24 czerwca do 12 lipca 2024 r.

Od dnia 30 kwietnia można

też zapisać dziecko telefoniczne w miarę wolnych miejsc. O zapisie na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

W związku z realizacją projektu z Radą Dzielnicy II, w pierwszym tygodniu wakacji (tj. 24 - 28 czerwca 2024 r.) na zajęcia przyjmowane będą wyłącznie dzieci z Grzegórzek.

W związku z ogromnym zainteresowaniem tą formą zajęć, aby dać szansę uczestnictwa jak największej liczbie dzieci, zapisywać będziemy na jeden tydzień zajęć z możliwością zapisu na listę rezerwową (na kolejny tydzień zajęć).

Tegoroczny program wakacyjnych zajęć edukacyjnych Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 w Krakowie  jest zaplanowany codziennie od godz. 8:00 do 16:00.

Codziennie dzieci i młodzież uczestniczyć będą w wyjściach  lub wycieczkach oraz w zajęciach w pracowniach, od rana do późnych godzin popołudniowych . Twórcze wakacje, odkrywanie własnych możliwości, spędzanie wolnego czasu w miłej i przyjaznej atmosferze to  główne cele naszego wakacyjnego programu, który ponadto jest tak zaplanowany, aby uczestnicy mieli możliwość przechodzenia z jednych zajęć na następne, a także skorzystania z cateringu.

 AL.

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]