O placówce

mdksepia

O Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5

Młodzieżowy Dom Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 w Krakowie  powstał na początku lat  50-tych XX wieku na Osiedlu Oficerskim w Krakowskiej dzielnicy Grzegórzki. Jest miejscem, w którym pod okiem  pedagogów można rozwijać artystyczne pasje i doskonalić warsztat. Nowatorskie programy nastawione są na rozwój myślenia kreatywnego, wyobraźni i świadomego uczestniczenia w kulturze, a nadrzędną ideą jest nauka poprzez zabawę.

Zajęcia artystyczne są jednocześnie doskonałą zabawą, stwarzają możliwości nawiązania przyjaźni z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach. Uczestnicy zajęć w MDK biorą udział w wielu konkursach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Wyjeżdżają także na liczne wydarzenia  artystyczne.

Oferta MDK adresowana jest do każdej grupy wiekowej, a praca realizowana jest zarówno w ramach stałych form edukacyjnych, jak i w zespołach artystycznych.

Z myślą o najmłodszych realizowany jest program w Artystycznym Klubie Starszaka oraz Artystycznym Klubie Malucha. Propozycja ta może zainteresować zwłaszcza tych rodziców, którzy są zmuszeni na kilka godzin w ciągu dnia powierzyć swoje dzieci opiece z zewnątrz.

W placówce pod okiem nauczycieli z kierunkowym wykształceniem pedagogicznym, dzieci i młodzież nie tylko spędzają czas bezpiecznie, ale przede wszystkim uczą się ciekawych rzeczy na zajęciach ogólnorozwojowych, plastycznych, rytmicznych, teatralnych, muzycznych, taneczno - ruchowych, warsztatach artystycznych.

W MDK działa kilka pracowni muzycznych, w których młodzież może zdobyć zarówno podstawowe umiejętności gry na instrumentach, jak i brać udział w regularnych próbach zespołów muzycznych. Warto wymienić Orkiestrę Młodzieżową  AFERA BAND, który tworzą młodzi wokaliści i muzycy grający na instrumentach klawiszowych, dętych i rytmicznych. W ramach MDK działa również Zespół Wokalno-Instrumentalny w którym można szkolić głos i opracować repertuar estradowy z myślą o występach publicznych. W MDK działa również prężnie Krakowska Orkiestra Staromiejska, w której kształcą się dzieci i młodzież w zakresie gry na instrumencie. Uczestnicy zajęć MDK mogą także korzystać z zajęć gry na pianinie, elektronicznych instrumentach klawiszowych, gitarze klasycznej, elektrycznej.

W naszej placówce działa Studio Tańca Współczesnego, które kształci młodych ludzi w zakresie technik tańca i prezentacji scenicznych. Natomiast w grupach Tańca Nowoczesnego Hip -Hop, młodzi tancerze przygotowują niezwykłe układy choreograficzne i poznają tajniki break dance, funky, electric, prezentując je później między innymi podczas imprez plenerowych.

Młodzież uzdolniona plastycznie może brać udział w zajęciach prowadzonych według autorskich programów realizowanych przez doświadczonych artystów-plastyków. Proponowane formy to pracownia plastyczna, komiksowa,  warsztaty graficzno - malarskie i pracownia ceramiczna. MDK zaprasza również do Pracowni Języka Angielskiego, Klubu Gier Planszowych oraz na zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży, W ramach Klubu Edukacji Kulturaknej zapraszamy  na turnieje gier strategicznych GRUNWALD.  MDK w ciągu całego roku z myślą o swoich odbiorcach przygotowuje wiele imprez o charakterze edukacyjnym, artystycznym i rozrywkowym, realizuje konkursy i warsztatowe projekty artystyczne oraz prezentuje dokonania swoich uczestników na imprezach własnych, miejskich, festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych, turniejach.

Dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 jest  Pan Andrzej Łazarz.

 

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]