Studio Tańca Współczesnego na scenie Teatru im. J, Słowackiego

STW20247 czerwca  2024 r. uczestnicy zajęć Studia Tańca Współczesnego  Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 w Krakowie, zaprezentowali w Teatrze im. Juliusza Słowackiego  w Krakowie, na  Scenie Dom Machin etiudy taneczne przygotowane pod opieką nauczyciela choreografa Mariolę Kleczkowską.     Poniżej foto-relacja z wydarzenia.             AL.

Czytaj więcej...

Premiera Teatru Piętro Niżej

TNU

Premiera «Klubu Wiecznych Panien» w wykonaniuTeatru Piętro Niżej  działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie przy ulicy Grunwaldzkiej 5  miała  miejsce  7 czerwca 2024 r w Teatrze im J Słowackiego na scenie DOM MACHIM.  Poniżej fotorelacja z wydarzenia.  Na kolejny spektakl  - "Iwona, księżniczka Burgunda" - zapraszamy na scenę przy ulicy Grunwaldzkiej  15 czerwca 2024 r. na godz. 18:00.    AL.

Serdecznie zapraszamy!                                             AL.

Czytaj więcej...

Zespół baletowy MDK SCENA RUCHU w Starym Sączu

scena

29 maja 2024 r. zespół baletowy z Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 5 SCENA RUCHU,  wystąpił  na  XXXIX Wojewódzkim Festiwalu im. Jana Joachima Czecha w Starym Sączu.Wytańczył I miejsce, prezentując najnowszą etiudę taneczną przygotowaną na Festiwal - WIOSNA autorstwa  nauczyciela prowadzącego zespół – choreografa Swietłany Olszak.

Zajęcia SCENY RUCHU odbywają się na sali baletowej MDK przy ulicy Grunwaldzkiej 5, we wtorki, czwartki  oraz piątki w trzech  grupach, w godzinach popołudniowych. Autorem układów tanecznych, kostiumów  oraz choreografii jest Swietłana Olszak. Zapraszamy na zajęcia  dzieci w wieku od 5 lat oraz młodzież - rekrutacja na rok szkolny 2024/2025  już się rozpoczęła.      AL.

Czytaj więcej...

Scena Ruchu w Teatrze im. J. Słowackiego na Scenie - Dom Machin

MiniaturaOd 14 lat zespół baletowy Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 -  SCENA RUCHU prezentuje układy choreograficzne opracowane dla dzieci i młodzieży  przez Panią Swietłanę Olszak, która jest również projektantem strojów do zaprezentowanych. Dnia 7 czerwca  2024 r. zespół zaprezentował  miniatury baletowe na Scenie Teatru im. Słowackiego w Krakowie - DOM MACHIN w ramach Wiosennych Impresji Tanecznych.  W drugiej części Impresji Wystąpiła grupa HooP prowadzona przez Pana Adama Ćwika - nauczyciela zajęć tanecznych MDK.   Fotogaleria poniżej            AL,

Czytaj więcej...

Sprostowanie do tekstu komunikatu organizacyjnego

W tekście Komunikatu XIV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego PRZYRODA W KOLORACH 2024 „ŁUSKOSKRZYDŁE”  wkradł się błąd dotyczący daty obrad Jury. Jury Konkursu obradowało w dniu 23 maja 2024 r. Przepraszamy.

Dyrektor Andrzej Łazarz

Kraków, 2 czerwca 2024 r.

Podkategorie

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]